Kategorie

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

(formularz ten należy skopiować do pliku tekstowego, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Jednocześnie informujemy, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Nazwa banku:
 • Numer konta bankowego:


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów):

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Numer zamówienia/wysyłki: 

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 


 

REKLAMACJA

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od daty zakupu, w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail: 
 • Nazwa banku: 
 • Numer konta bankowego: 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu: 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Opis wady/ przyczyna reklamacji: 

 

Reklamacja w oparciu o rękojmię.

Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

☐ nieodpłatna naprawa    ☐ zwrot zapłaconej ceny    ☐ wymiana na nowy    ☐ obniżenie zapłaconej ceny

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 Kontynuuj zakupy Porównaj